Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe të papuna dhe kontributin e tyre në familje dhe në komunitet

Gjatë muajve maj 2017 – janar 2018, SCI zbatoi projektin “Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe të papuna dhe kontributin e tyre në familje dhe në komunitet”. Projekti ka punuar me gratë dhe vajzat e varfra dhe të papuna, me institucione dhe me OSHC-të, në shtatë bashki të qarkut të Gjirokastrës.

Dëgjo Podcastet

Në të njëjtin zë

“Në të njëjtin zë” titullohet seria e 10 podcast-eve, ku bashkëshortë që punojnë në media ndajnë eksperiencat e tyre familjare dhe profesionale, me qëllim promovimin e shembujve pozitivë të partneritetit dhe rolit të tyre drejt barazisë gjinore. Ndërsa gazetare profesioniste, që janë edhe prind i vetëm për fëmijët e tyre, rrëfejnë historitë personale, duke adresuar stereotipet gjinore e duke ndarë me publikun gjithçka që për to ka qenë e vështirë apo e suksesshme.

Dëgjo Podcastet
en_USEnglish