Qeverisja e mirë

Qeverisja e mirë

Angazhimi qytetar

Angazhimi qytetar

Zhvillimi i qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm

Në të njëjtin zë

Në të njëjtin zë

Në shoqërinë shqiptare, kur flitet për barazinë apo pabarazinë gjinore, vëmendja fokusohet kryesisht në rastet e vajzave dhe grave viktima të dhunës, në përpjekje për të zgjuar reagim e për t’u qëndruar pranë.

Por praktikat më të mira ndërkombëtare tregojnë se çështjet gjinore nuk duhen trajtuar vetëm si çështje të grave. Është e rëndësishme të nënvizojmë rolin që të dyja gjinitë, burra e gra, djem e vajza, luajnë në një bashkëjetesë të shëndetshme, Lexo më shumë.

Në kuadër të projektit “NE”, mbështetur financiarisht nga Giz ProSEED, SCI në bashkëpunim me RTSH2 ka prodhuar 10 video-mesazhe nga përfaqësuesit e komuniteteve në nevojë apo të margjinalizuar – të varfër, emigrantë të kthyer, viktima të dhunës, etj., si një mënyrë për t’i motivuar të rinjtë duke ju rrëfyer histori suksesi nga persona që vijnë nga i njëjti komunitet. SCI synon të kontribuojë në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për nismat rinore në Shqipëri përmes fuqisë së modeleve pozitive dhe të nismave të drejtuara nga të rinjtë.

Regjistrohuni në newsletter

en_USEnglish