SCI udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve i cili është i angazhuar në organizatë dhe ka një ekspertizë të jashtëzakonshme. SCI ka një staf profesional në përmbushjen e misionit të organizatës.

Më shumë informacion do të azhornohet së shpejti.

en_USEnglish