Gjatë muajve maj 2017 – janar 2018, SCI zbatoi projektin “Përmirësimi i cilësisë së jetës së grave të varfëra dhe të papuna dhe kontributin e tyre në familje dhe në komunitet”. Projekti ka punuar me gratë dhe vajzat e varfra dhe të papuna, me institucione dhe me OSHC-të, në shtatë bashki të qarkut të Gjirokastrës. Në kuader te këtij projekti, Instituti për Kontratën Shoqërore ka prodhuar 4 podcast_e me informacion të dobishme për të drejtat ligjore të grave lidhur me martesën me eksperten ligjore të Instituti për Kontratën Shoqërore znj.Vjollca Mecaj dhe informacion kryesor mbi çështjet e shëndetit të grave me Dr. Albana Fico.

Edukimi ligjor 1
Edukimi ligjor 2
Edukimi shëndetësor 1
Edukimi shëndetësor 2
en_USEnglish