Në shoqërinë shqiptare, kur flitet për barazinë apo pabarazinë gjinore, vëmendja fokusohet kryesisht në rastet e vajzave dhe grave viktima të dhunës, në përpjekje për të zgjuar reagim e për t’u qëndruar pranë.
Por praktikat më të mira ndërkombëtare tregojnë se çështjet gjinore nuk duhen trajtuar vetëm si çështje të grave. Është e rëndësishme të nënvizojmë rolin që të dyja gjinitë, burra e gra, djem e vajza, luajnë në një bashkëjetesë të shëndetshme, në familje, punë dhe shoqëri.
“Në të njëjtin zë” titullohet seria e 10 podcast-eve, ku bashkëshortë që punojnë në media ndajnë eksperiencat e tyre familjare dhe profesionale, me qëllim promovimin e shembujve pozitivë të partneritetit dhe rolit të tyre drejt barazisë gjinore. Ndërsa gazetare profesioniste, që janë edhe prind i vetëm për fëmijët e tyre, rrëfejnë historitë personale, duke adresuar stereotipet gjinore e duke ndarë me publikun gjithçka që për to ka qenë e vështirë apo e suksesshme.

en_USEnglish